PerSoftPro Kassaregister Kassaprogram

Till innehåll
BokaPro egenskaper
__________________________________________________________
Planeringskalendrar
Tre stycken olika kalendrar: Dagplanering med timmar. Veckoplanering som visar 5 veckor på varje sida. Månadsplanering som visar 1 månad på varje sida.

Resurser
Enkel eller multiresurs. (Multiresurs standard för veckoplanering och månadsplanering).
Flera resurser med olika resurstider kan läggas in.

Tidsinterval
Variabel tidsinterval mellan 5 - 60 minuter. (Dagplanering)

Internetbokning (Endast dagplanering)
Det går att integrera internetbokning så att personer kan boka tider genom Internet. De bokade tiderna kan sedan hämtas ned och läggs då automatiskt in som vanliga bokningstider i BokaPro. Se demo.

Start och stopp (Endast dagplanering)
Aktiv start och aktivt stopp som visas visuellt. Valbara start och stopptider på de olika resurserna. Stopp för lunchtider som visas visuellt kan läggas in på de olika resurserna.
Inlägg av tider
Mycket enkelt att lägga in en bokning genom att dra önskad tid med musen och sedan trycka på Insert på tangentbordet. Enkelt att flytta en tid genom att endast dra med musen från en tid till en annan. Enkelt att öka eller minska en tid genom att endast dra med musen.

Väntelista
Möjlighet att lägga tider i en väntelista för senare inlägg i bokningslistan. Tider kan lätt flyttas från och till väntelistan.

Utskrift
Tidsinformation till kund kan skrivas ut.

Backup system
Manuell backup med ett enkelt musklick eller automatisk backup vid varje uppstart eller en gång i timmen när programmet är igång. Återställ en felaktig databas från backup med ett par musklick.
Special
En speciell dialog kan öppnas där text i den inbokade tiden kan formateras, rutan som innehåller tiden kan fås med olika färger och former samt få en blinkande funktion. Påminnelse om en inbokning kan ställas in som visas i form av ett meddelande på skärmen.

Kunduppgifter
Kan enkelt hämtas in från kundregistret och läggas in i den bokade tiden.

Sökning (Endast dagplanering)
Flera företag
Tre olika företag kan använda programmet.

Repetering (Endast dagplanering)
Avancerad funktion för repetering av bokad tid där det går att repetera per timme, daglig, veckovis, månadsvis samt årligen. Undantag på inställd repetering kan också läggas in.
Sökfunktioner för ledig tid samt bokad tid.

Nätverk
BokaPro kan köras i nätverk med flera datorer.


Tillbaka till innehåll