PerSoftPro Kassaregister Kassaprogram

Till innehåll
Kassaregister egenskaper
__________________________________________________________
Demofilm från YouTube
Snabb hantering i kassan.
Om du använder scanner för artikelinlägg och betalning görs med kort så genomför du ett köp med endast 3 knapp/tangenttryckningar efter artikelinlägget. I vårt system poppar det inte upp några irriterande dialogfönster för inmatningar och knapptryck utan hela köpet genomförs direkt i kassafönstret. Inmatning av artiklar, val av betalmetod, erlagd summa, återköp och rabattinlägg, allt görs i samma fönster.
Se demofilm på kassaregistret på YouTube: Starta demofilm.
Import
Om du har ett artikelregister, kundregister eller leverantörregister från ett tidigare affärssystem och vill importera data från dessa så följer ett litet importprogram med KassaPro där du kan välja vad du vill importera för att slippa skriva in allt manuellt. Importen kan göras från databassystemen: MySQL, MsSQL, PostGreSQL, SQLite, MsAccess, Advantage, DB2, ACE, DBF, InterBase/FireBird, ODBC, Oracle. Samt Excel-dokument (xls). Om Excelformatet är "xlsx" så måste det först omvandlas till "xls-format" vilket enkelt kan göras i Excel eller Open Office.
Databassystem
KassaPro/KassaLit finns i två olika databasversioner. Version 6 använder en databasfil där alla data sparas. Version 7 använder en databasserver där alla data sparas. Båda versionerna går att köra i nätverk men version 7 som använder en databasserver har snabbare dataöverföring.

Godkänt kassaregister
KassaPro är ett tillverkardeklarerat och godkänt kassaregister enligt Skatteverkets föreskrifter. KassaLite kan användas där kassalagen inte gäller.

Flera företag
Obegränsat antal olika företag kan använda kassan som t.ex. "hyrstolar" hos frisörer.
Titta på en demofilm hur du skapar ett nytt företag. Visa demofilm.

Kassaval
Välj KassaPro om du har kassaförsäljning som kräver en kontrollbox (CleanCash Typ A eller Typ CF). Välj KassaLite om du har kassaförsäljning som inte kräver någon kontrollbox och där kassalagen inte gäller. Titta på demofilm hur du ställer in KassaPro för CleanCash. Vsa demofilm.

Kvittokopia
Kassan kan ställas in för automatisk utskrift av kvittokopia direkt vid köpet, eller så kan kopian skrivas ut vid ett senare tillfälle.

Fakturafunktion
Ett kassaköp kan skickas till fakturering. Möjlighet att hämta in en faktura och omvandla till ett kontantköp.

Vinstmarginalbeskattning
Funktion som automatiskt beräknar moms baserad på priset minus inköpspriset på begagnade varor som säljs i kassa.

Kunddisplay
KassaPro har stöd för en extern kunddisplay, antingen av den äldre typen med endast 2 rader i displayen, eller också den numera moderna varianten som har en riktig TFT-display.

Pekskärm
Gränssnittet i kassan är anpassat för en pekskärm, men även en vanlig skärm utan pekfunktion kan användas.

Backup system
Manuell backup med ett enkelt musklick eller automatisk backup vid varje uppstart eller en gång i timmen när programmet är igång. Återställ en felaktig databas från backup med ett par musklick. Titta på demofilm hur enkelt det är att återställa en databas. Visa demofilm.

Nätverk
Behöver du flera kassor i butiken så är det väldigt enkelt att koppla upp ett nätverk av kassaterminaler.

Historik
Ett litet extra program följer med där du kan se lagervärde, inventering, antal sålda artiklar samt månadsresultat. Antal sålda artiklar samt månadsresultat kan visas som diagram. Se bilder

Digitalt kvitto
Om kunden inte vill ha något papperskvitto så kan utskriften av kvittot lätt ändras till utskrift av digitalt kvitto. Om kunden vill få det digitala kvittot skickat med e-post så kan detta enkelt utföras direkt i kassan.
Bokföring
KassaPro har ett inbyggt bokföringsprogram som automatiskt sätter ihop en verifikation baserad på en dagsförsäljning. Bokföringen har inbalans, verifikationer, balansräkning, resultaträkning samt momsberäkning med utskriftsfunktioner, exportfunktioner för PDF och SIE.

Betalningssystem
Kassaregistret kan kassakopplas med Nets (Baxi) och PayPoint betalningssystem. Godkänd betalterminal från NETS som kan integreras med KassaPro: IPP350.
Betalterminaler från Nets kan beställas här: https://www.nets.eu/se-sv
Betalterminaler till PayPoint systemet kan köpas från: http://www.origum.se

Betalningsmetoder
5 st. Kontant, Kort, Swish, Presentkort samt Tillgodokvitto. Betalningen kan fördelas på alla 5 metoderna.

Kvittoräknare
Automatisk vid varje köp. Manuellt val av startnummer. Automatisk justering vid ev. felaktigt löpnummer.

Växelkassa
Växelkassan registreras en gång per dag vid start av kassan. Växelkassan uppdateras automatiskt vid varje kontantköp samt vid återköp om kontant återbetalning väljs.

Presentkort
Presentkortsfunktion med löpnummer där alla sålda presentkort sparas i en tabell i kassan och den tillgodohavande summan justeras automatsikt ned när kunden handlar med sitt presentkort.

Tillgodokvitto
Alla utlämnade tillgodokvitto sparas automatiskt i en från kassan tillgänglig tabell för att kunna hålla reda på hur mycket som kunderna har tillgodo. Tillgodosumman justeras automatiskt när kunden handlar med sitt tillgodokvitto. Tillgodokvitto kan även skrivas ut manuellt.

Återköp
Återköpsfunktion med totalt eller delvis återköp. Växelkassan uppdateras vid återköp med kontant återbetalning till kund eller så kan utskrift av tillgodokvitto väljas. Se demofilm.

Parkera kvitto
Lägg in alla artiklar i förväg och parkera kvittot så har du det klart när kunden kommer för att hämta sina varor.

Rabattsystem
Rabatt kan läggas in i kronor eller procent. Markera alla artiklar som du vill ge rabatt på och välj Kronor plus rabattsumma, eller Procent plus procentsats och programmet sköter resten.

Handscanner
En scanner är smidig att använda till att lägga in artiklar från artikelregistret men KassaPro har även en annan unik funktion som möjliggör användning av scannern till både val av betalningmetod och inmatning av erlagt summa. Hur detta görs kan du läsa om på denna länk Använda handscanner.
Varugrupper
Artikelregistret kan du dela upp i olika varugrupper och förse varje varugrupp med kontonummer och momskontonummer enligt Bas kontosystem. Programmet fördelar sedan försäljningen baserat på dessa konton och skapar en SIE-fil som kan importeras av ditt bokföringsprogram, och du får färdiga verifikationer direkt in till bokföringen. Se demofilm.

Inlägg av artiklar
Tre olika metoder att lägga in artiklar i kassan: Manuellt, med scanner eller manuell inmatning av ett artikelnummer. Prisförfrågan i kassan där artikelnummer skrivs eller scannas in och programmet visar aktuellt pris. Se demofilm.

Snabbknappar
20 st knappar som du själv kan koppla till valfria artiklar. När knappen är kopplad behövs endast ett tryck på pekskärmen, eller ett klick med musen och artikeln är inlagd i kassan.

Lagersaldo
Justeras automatiskt nedåt vid varje försäljning samt uppåt vid återköp.

Artikelpaket
KassaPro har en funktion där du kan sätta ihop dina egna paket med artiklar. När kassan känner av att det är ett artikelpaket så hämtas de utvalda artiklarna automatiskt och paketet prissätts enligt det priset som du har angivet.

Kampanjpriser
Funktion för att kassan automatiskt ska ge ett kampanjpris på en speciell artikel under en bestämt tid.

Kassajournal
All löpande användning, kvittoutskrift, utskrift av Z-Rapport, justeringar och ändringar registreras i kassajournalen som lätt kan avläsas från kassan.

Z-X-Rapport
Utskrift av daglig Z-Rapport samt valfri X-Rapport. Z-Rapport kan skrivas ut i efterhand samt alla tidigare utskrivna Z-Rapporter kan skrivas ut som kopior.

Dagsförsäljning
En försäljningsrapport där du valfritt kan välja antal rapportdagar och som även räknar in försäljning genom faktura om du använder FakturaPro. Rapporten kan exporteras till en SIE-fil för bokföring.

Kassasäkerhet
Användare med lösenord kan läggas in så att varje försäljning blir kopplad till den användaren som är inloggad.

Programstil
105 olika stilar på programmet. Se demofilm.

Kvittodesign
Kvittomallen kan du designa själv om du är lite kunnig i att arbeta med ett designprogram som följer med KassaPro/KassaLit. Titta på demo.
Tillbaka till innehåll