PerSoftPro Kassaregister Kassaprogram

Till innehåll
Fakturaprogram egenskaper
__________________________________________________________
FakturaPro
Ett kraftfullt faktureringsprogram med artikelregister, kundregister samt leverantörregister. Programmet har färdiga mallar för utskrift av offerter, följesedel, orderbekräftelse, fakturor, kreditfakturor samt två olika betalningspåminnelse.

Orderregistrering
Ordern iordningsställs snabbt med inhämtning av kund från kundregistret och artiklar från artikelregistret. 

Följesedel
Följesedel kan skrivas ut baserad på ordern så du behöver bara skriva in uppgifterna en gång som då görs i orderregistrering vid iordningsställning av ordern.

Orderbekräftelse
Orderbekräftelse kan skrivas ut baserad på ordern, så samma sak gäller här, inget onödigt extraarbete med att skriva orderbekräftelse.

Olika språk
Om ni säljer varor till något annat land så är det fullt möjligt att skriva ut alla kunddokument, offerter, följesedel, orderbekräftelse, fakturor samt även betalningpåminnelse på engelska. Vill ni skriva ut på något annat språk så är det enkelt att lägga till önskat språk.

Valutor
Vill ni skriva ut fakturan i annan valuta? Enkelt, lägg in alla de valutorna som ni använder samt ange de rätta kurserna och programmet räknar om alla summor efter vald valuta.

Påminnelse
Påminnelse 1 och Påminnelse 2 på förfallna fakturor kan skrivas ut eller sparas som PDF-filer.

Fakturautskrift
Skriv ut flera fakturor i en följd med den automatiska utskriftsfunktionen.
Bokföring
FakturaPro har ett inbyggt bokföringsprogram som automatiskt sätter ihop en verifikation baserad på en dagsförsäljning. Bokföringen har inbalans, verifikationer, balansräkning, resultaträkning samt momsberäkning med utskriftsfunktioner, exportfunktioner för PDF och SIE. 

Fakturor till PDF
Välj ett antal med fakturor och spara dem som PDF-filer för att sedan skicka till dina kunder.

Skicka med e-post
Valfritt antal fakturor kan automatiskt skickas till dina kunder genom ett epost program som finns inbyggt i FakturaPro.

E-Post funktion
Har du stort kundregistrer och vill skicka reklam eller annan information till alla dina kunder? Då kan FakturaPro hjälpa dig med detta. Skriv ditt meddelande och klicka på en knapp och det går ut till alla dina kunder som du har i kundregistret.

Artikelpaket
FakturaPro har en funktion där du kan sätta ihop dina egna paket med artiklar. När orderregistreringen känner av att det är ett artikelpaket så hämtas de utvalda artiklarna automatiskt och paketet prissätts enligt det priset som du har angivet.

Kampanjpriser
Funktion för att orderregistreringen automatiskt ska ge ett kampanjpris på en speciell artikel under en bestämt tid.

Vinstmarginalbeskattning
Funktion som automatiskt beräknar moms baserad på priset minus inköpspriset på begagnade varor som säljs.

Rabattsystem
Rabatt kan läggas in i kronor eller procent.

Återköp
Återköpsfunktion med totalt eller delvis återköp.

Lagersaldo
Justeras automatiskt nedåt vid varje försäljning samt uppåt vid återköp.
Inköpsorder
Skapa inköpsorder snabbt och enkelt och skicka till dina leverantörer. Från artikelregistret hämtar du lätt in de artiklarna som behöver beställas.

Leverantörfakturor
Skapa leverantörfakturor baserade på dina inköpsorder eller manuellt från vilket leverantör som helst. Dessa kan du använda som bokföringsunderlag.

Ordernummer
Automatisk vid varje orderregistrering. Manuellt val av startnummer.

Fakturanummer
Automatiskt vid utskrift av faktura. Manuellt val av startnummer.

Flera företag
Tre olika företag kan använda programmet.

Backup system
Manuell backup med ett enkelt musklick eller automatisk backup vid varje uppstart eller en gång i timmen när programmet är igång. Återställ en felaktig databas från backup med ett par musklick.

Nätverk
FakturaPro kan köras i nätverk med flera datorer.

Historik
Ett litet extra program följer med där du kan se lagervärde, inventering, antal sålda artiklar samt månadsresultat. Antal sålda artiklar samt månadsresultat kan visas som diagram.  Se bilder.

Programstil
Använder du Windows 8 eller Windows 10 och inte gillar systemets tråkiga gränssnitt? Inga problem, med funktionen "Programstil" går det lätt att ändra utseendet på FakturaPro till Windows XP eller Windows 7 stil. 
Se bilder. Eller 15 andra programstilar.

Import
Om du har ett artikelregister, kundregister eller leverantörregister från ett tidigare affärssystem och vill importera data från dessa så följer ett litet importprogram med FakturaPro där du kan välja vad du vill importera för att slippa skriva in allt manuellt. Importen kan göras från databassystemen: MySQL, MsSQL, PostGreSQL, SQLite, MsAccess, Advantage, DB2, ACE, DBF, InterBase/FireBird, ODBC, Oracle. Samt Excel-dokument (xls). Om Excelformatet är "xlsx" så måste det först omvandlas till "xls-format" vilket enkelt kan göras i Excel eller Open Office.
Tillbaka till innehåll